1. Emmy Westcamp ~

2. Selma Rivermountain ~

3. Signe Moonpie *

4. Emmy Mistbrooke ~

5. Elin Mysteryvalley ~

6. Olivia Puppybridge ~

7. Hanna Snowblanket

8. Olivia Skydaughter

9. Duska Flowerpie

10. Nova Swiftlord

11. Jenny Weststone

12. Allegria Dragonhill

13. Ida Dawnfall

14. Moa Bighill

15. Cora Rivergarden

16. Tilde Seadawn

17. Ida Skylee

18. Audrey Silentknight

19. Sara Sleepyhome

(Där det står ett ''~'' har vi breva personen. Om man inte svarar på fem dagar tas man bort från kön. ''*'' Betyder att personens brevlåda varit full när man brevat, då får du själv kontakta oss.)